Afstand en nabijheid

Afstand & nabijheid. Als jeugdprofessional moet je afstand houden in je werk. Maar als je een te grote afstand hebt, zal er geen goede samenwerking tot stand komen. Hoe doe je dat precies in je werk? Hoe kun je afstand houden en toch nabij zijn? Het is een vraag die mij regelmatig bezig houdt. Hoe doe je dat, afstand houden? Betekent dit dan dat je afstandelijk doet, korte antwoorden geeft, geen empathie toont? Dat kan toch niet? In de periode dat ik veel bij mensen thuis kwam, werd ik…

Nieuwe wet verminderd adminstratielast

De Eerste Kamer stemde zojuist in met het wetsvoorstel verbetering uitvoering Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet. Goed nieuws, want dit betekent minder administratie en meer tijd voor goede zorg. #ontregeldezorg

Fout in de OTS kinderbeschermingswet

De weeffout die bij de recente herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen in de gronden voor de ondertoezichtstelling is geslopen. Voorheen gold als criterium voor een ondertoezichtstelling, dat de ontwikkeling en veiligheid van een kind worden bedreigd en dat hulpverlening in vrijwillig kader heeft gefaald of dreigt te falen.

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie