Aan handelen gaat denken vooraf. Het is fijn dat we niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar dat over wat het goede handelen is door velen al is nagedacht.

Beroepscode

Dit heeft een beroepscode opgeleverd die wij mogen gebruiken als richtlijn voor ons handelen. Hier staan we voor en hier mag je ons op aanspreken. Maar ook hier liggen onze grenzen van handelen. We moeten het overdragen aan…..

Omdat jeugd een kwetsbare groep is die zeker niet altijd voor zichzelf kan opkomen, is een registratie plicht gekomen. Jeugdzorg professionals kunnen persoonlijk worden aangesproken op hun handelen. Ze kunnen dus ook als persoon een klacht krijgen.

Tuchtrecht

Het tuchtrecht, wat gekoppeld is aan de registratie, maakt dat we geen aangeschoten wild zijn. Een tuchtraad geeft de aangeklaagde  de ruimte om zijn handelen te verantwoorden. De klacht wordt gewogen door de Raad die verstand van zaken heeft. Het voordeel is dat de cliënt en zijn familie serieus genomen worden bij een klacht, maar dat de professional het recht heeft zijn handelen uit te leggen.

Goed handelen wil je allemaal en dat dat dit wel eens lastig is weten we ook allemaal. Dat je het soms niet weet of je vinger niet kunt leggen op dat gevoel van; ‘hier klopt iets niet’, zal niemand vreemd in de oren klinken.

Dus moeten we goed nadenken voordat we handelen en moeten we kunnen verantwoorden wat we doen en waarom het zo doen.

Workshop

In de workshop op 18 april, tijdens de Happy Day, staan we stil bij het feit dat  ons handelen verantwoord moet worden. Waarom doe je iets en is wat je doet het goede om te doen in deze specifieke situatie?

Beroepsethiek is toegepaste ethiek en kijkt naar wat goed handelen is in een bepaald beroep gebaseerd op normen en waarden die wij als samenleving onderschrijven.

Happy Day

Ben je benieuwd welke workshops er nog meer worden gegeven tijdens de Happy Day?

Klik hier