Meer over het onderwerp Nieuws

Nieuws

Het workshop programma van de Happy Day 17 november 2020

De Happy Day is een dag om te groeien als jeugdprofessional, zodat je gezinnen nóg beter kan begeleiden en nóg meer plezier uit je werk kan halen. Een dag om andere jeugdprofessionals te ontmoeten, met elkaar te verbinden en van elkaar te leren. Kortom: een dag waar je bij wilt zijn. Een ontmoetingsplek voor professionals in de jeugdzorg waar verbinding, ontmoeten en kennis delen centraal staan. Volg workshops, ontmoet anderen uit de branche en groei als mens én professional. Voed jezelf met nieuwe kennis en…

Het workshop programma van de Happy Day 18 oktober 2019

De Happy Day is een dag om te groeien als jeugdprofessional, zodat je gezinnen nóg beter kan begeleiden en nóg meer plezier uit je werk kan halen. Een dag om andere jeugdprofessionals te ontmoeten, met elkaar te verbinden en van elkaar te leren. Kortom: een dag waar je bij wilt zijn. Een ontmoetingsplek voor professionals in de jeugdzorg waar verbinding, ontmoeten en kennis delen centraal staan. Volg workshops, ontmoet anderen uit de branche en groei als mens én professional. Voed jezelf met nieuwe kennis en energie om…

Fout in de OTS kinderbeschermingswet

De weeffout die bij de recente herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen in de gronden voor de ondertoezichtstelling is geslopen. Voorheen gold als criterium voor een ondertoezichtstelling, dat de ontwikkeling en veiligheid van een kind worden bedreigd en dat hulpverlening in vrijwillig kader heeft gefaald of dreigt te falen.

Nieuws: prognose vacatures jeugdzorgwerk

Het onderzoeksprogramma berekent prognoses voor 16 kwalificatie voor vijf jaren: 2016 tot en met 2020. Dit tekort zal oplopen tot een kleine 700 onvervulde vacatures in 2020. In het CPB-scenario zal in 2020 sprake zijn van een aanbodtekort van 690 mensen. Bron: Onderzoeksprogramma AZW (2016) Kiwa Carity.

Nieuws: échte transformatie moet nog komen

Transitie Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transformatie van de jeugdzorg nog niet plaatsgevonden. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussenevaluatie Jeugdwet die op 30 januari 2018 is verschenen en die de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven. Er wordt niet minder vaak een beroep gedaan op gespecialiseerde jeugdhulp; ondertussen is daarop al wel bezuinigd. Bovendien blijft de inzet op preventie achter. Meer informatie:…

Nieuws: Kamer Jeugdzorgwerkers gesloten

Overgangsregeling jeugdzorgwerkers De al geregistreerde jeugdzorgwerkers hebben sinds 1 januari 2018 de mogelijkheid de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaal je zelf. Er zijn 2 mogelijkheden: Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie ben je geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Je stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar je nieuwe dossier. Na overstappen gelden de eisen…

Nieuws: Ouders hebben ondanks nieuwe wet nog steeds moeite om juiste jeugdhulp te vinden

De invoering van de Jeugdwet had hulp voor jongeren in nood eenvoudiger moeten maken, maar dat is drie jaar later nog niet gelukt. Het kost een op de drie ouders veel moeite om de juiste hulp te vinden, blijkt uit een evaluatie van de wet. Door de invoering van de Jeugdwet kregen gemeenten veel meer taken. Zij werden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Lees meer op RTL Nieuws:…

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie