SKJ-registratie

SKJ-registratie staat voor jouw registratie als professional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je 150 punten per vijf jaar halen. Deze verplichting is opgenomen in de CAO Jeugdzorg.

Een punt staat voor ongeveer een uur in een van de drie categorieën:

  • training,
  • vrije ruimte en
  • reflectie.

Naast een training kun je bijvoorbeeld meewerken aan een evenement (vrije ruimte) of reflecteren over je eigen handelen onder supervisie.

Jeugdzorgwerk is in ontwikkeling. De nieuwe manier van denken wil kinderen en gezinnen in hun eigen kracht zetten, zodat jij als jeugdzorg professional aan het eind van een traject niet meer nodig bent.

Als je voldoet aan je SKJ-registratie neem je verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. De toegevoegde waarde van de SKJ-registratie is dat het jeugdzorgprofessionals zich blijvend op niveau te laten bijscholen in verschillende onderdelen.

Daarnaast biedt de SKJ-registratie ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en intervisie met gelijkgestemde collega’s. Het gaat niet alleen om je vak, maar ook om jou als mens. Ook dat is onderdeel van het nieuwe denken in de zorg.

Blijven leren

Door de verplichte 150 punten per vijf jaar stimuleert de SKJ-registratie ook mensen die al heel lang in het vak zitten om zich te blijven bijscholen en zich het nieuwe denken eigen te maken. De nieuwe wetgeving ondersteunt dit, met name de nieuwe jeugdwet die op 1 januari 2015 is ingegaan. Uitgangspunt van die jeugdwet is om mensen in hun eigen kracht te plaatsen en hen te activeren om hun eigen netwerk in te zetten. Daarmee versterk je de kracht van het gezin, zodat het niet afhankelijk wordt van jou als jeugdzorg professional.
De aanleiding voor die nieuwe visie was van financiële aard, maar werken op deze manier maakt het vak vooral leuker en uitdagender. Uiteindelijk wil je toch een succesvol traject kunnen afronden.

Met de SKJ-registratie blijf je ook na je opleiding in beweging en kun je elke vijf jaar een niveau verder groeien. Als je bijvoorbeeld ergens solliciteert, kun je dat aantonen met je SKJ-punten die je krijgt voor een erkende opleiding als die van Happy KidsCare Academy.

Kwaliteitseisen SKJ-registratie

SKJ stelt kwaliteitseisen aan de opleiding; het moet een volledig programma zijn dat toegevoegde waarde biedt onder leiding van een professionele, bevoegde trainer. Met een boek of een samenvatting kom je er niet. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, omdat jij jezelf altijd meeneemt in je werk. Je kennis, ervaring en persoonlijkheid vormen een onlosmakelijk geheel.

Onze trainingen zijn interactief; SKJ vereist dat een trainer niet alleen kennis overdraagt, maar dat jij die ook echt begrijpt en leert toepassen.

Ten slotte zien we dat SKJ jeugdzorg als branche erkent en onderscheidt van andere branches in de zorg, zoals onderwijs en medische zorg. Bovendien onderscheidt SKJ binnen de jeugdzorg verschillende ‘kamers’ voor onder meer pedagogen, orthopedagogen en jeugdzorgprofessionals, waarmee zij aangeeft dat jeugdzorgprofessionals over aparte vaardigheden en competenties beschikken.

Competenties en vaardigheden

Je leert bijvoorbeeld competenties als contact maken met ouders of een passende interventie kiezen, waardoor kind en opvoeder in een bepaalde situatie weten waar ze aan toe zijn.

Net zoals je aan de kinderen en gezinnen in je werk leert, stel je jezelf in de trainingen kwetsbaar op en krijg je een beloning in de vorm van punten. Dat is een aantoonbare erkenning dat jij jezelf ontwikkelt.

SKJ-register

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie