Wachtlijst overbrugging

  • Trainer: Vloed & Eb
  • Incompany, data in overleg

Wachtlijst overbrugging

Als jeugdprofessional weet je vaak al snel wat er aan de hand is en wat voor hulp er nodig is. Helaas zijn er wachtlijsten en als jeugdprofessional dien je deze wachtlijsten effectief te overbruggen. In de 2-daagse training wachtlijst overbrugging leer je wat jij als jeugdprofessional kunt doen om de situatie van de jongere stabiel te houden of te verbeteren. Je leert welke interventies je bij welke problematiek kunt inzetten binnen de mogelijkheden en juridische kaders van jou als jeugdprofessional. Deze training biedt veel praktische handvatten, zoals hoe bepaal je je strategie, hoe motiveer je de jongere, ouders/opvoeders en hoe zorg je ervoor dat je doelen bereikt gaan worden rekening houdend met de (GGZ)problematiek.

Voor wie?

Deze 2-daagse training kan incompany worden ingekocht voor jeugdprofessionals, (gezins-)voogden en schoolmaatschappelijk werkers. 

Deze opleiding is SKJ geaccrediteerd en levert je 14 punten op.

Wat leer je?

Sinds de transitie van 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen de jeugdzorg en in de praktijk verloopt nog niet alles zoals gewenst. Als kinderen of jongeren worden aangemeld is het vaak duidelijk dat er bepaalde hulpverlening ingezet moet worden. Helaas zijn er ook wachtlijsten en als het geen spoedcasus is kunnen de wachttijden oplopen van weken tot maanden.

Als jeugdprofessional dien je de wachtlijsten te overbruggen, blijf je in contact met het kind, de jongere en de ouders. Maar hoe doe je dit zonder dat je in herhaling valt, of dat ouders aangeven dat er niets gebeurt of dat ze nog steeds niet geholpen worden. Hoe langer de wachtlijsten zijn, hoe groter de kans dat je handelingsverlegen wordt of juist te veel gaat doen omdat de passende hulpverlening nog niet is gestart.

In deze 2-daagse training leert de jeugdprofessional hoe de wachtlijst overbrugging effectief ingevuld kan worden. Hoe is de opbouw van de gesprekken zonder in herhaling te vallen, welke (gespreks-)technieken kunnen er ingezet worden zonder dat de jeugdprofessional het gevoel krijgt weinig te kunnen betekenen. En hoe stel je als jeugdprofessional samen doelen op met het kind, de jongere en ouders zodat de machteloosheid van een ieder vermindert.

Onderwerpen: Communicatiestijlen; welke zijn er en hoe herken je deze, welke gesprekstechnieken kun je gebruiken bij vermijding, machteloosheid en hopeloosheid. Hoe activeer je de jongere en zijn/haar gezin, welke doelen zijn haalbaar in afwachting van GGZ hulpverlening, wat kun je bij psychische en psychiatrische problematiek verwachten en hoe voorkom je dat je je handelingsverlegen voelt of wordt gemaakt.

Deze training wordt gegeven door Annelies Spithoven, eigenaar van Vloed & Eb Training, Advies, Coaching.

De ervaring, het werk en de inzichten van jouw opleider

Annelies Spithoven-Kroon is trainer en teamcoach, getrouwd en moeder van vier zonen. De afgelopen 24 jaar heeft zij zowel klinisch als poliklinisch binnen de psychiatrie gewerkt. Eerst bij de ouderenpsychiatrie, daarna acute opname voor volwassenen, toen psychiatrie en verslaving bij jong volwassenen en in 2001 heeft ze de overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze werkte daar voornamelijk met jongeren met eetproblematiek, depressie, automutilatie, suïcidaal gedrag, psychoses en persoonlijkheidsproblematiek. Ook werkte ze met ouders met eigen problematiek en begeleidde hen als ouders door de moeilijke periodes van het opvoeden heen.

Annelies is opmerkzaam, analytisch, overziet processen vanuit een helikopterview zowel op korte als lange termijn en brengt dit op een rustige, respectvolle manier over op de mensen waarmee ze als teamcoach werkt. Als trainer weet ze de deelnemers enthousiast te maken over de vaak heftige problematiek waarmee ze te maken krijgen. Door de ruime praktijkervaring die Annelies heeft weet ze met voorbeelden de theorie herkenbaar en inzichtelijk te maken en weet ze als geen ander waar je als jeugdprofessional tegenaan kunt lopen.

Annelies is BIG en SKJ geregistreerd. Vloed & Eb is CRKBO geregistreerd.

Annelies Spithoven | Trainer HKC Academy en Happy Day event voor jeugdprofessionals

Voor wie?

De 2-daagse training wachtlijst overbrugging wordt incompany gegeven aan jeugdprofessionals, (gezins-)voogden en schoolmaatschappelijk werkers. 

Deze opleiding Is SKJ geaccrediteerd en levert je 14 punten op.

Doelgroep: Jeugdprofessionals, (gezins-)voogden en schoolmaatschappelijk werkers. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 14 personen.

Kosten per deelnemer: € 229,-. Inclusief schrijf- en lesmateriaal.

Voor meer informatie of aanmelden ga naar de site van de trainer: Vloed & Eb Training, Advies, Coaching

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie