CAO jeugdzorg

De CAO Jeugdzorg verwijst naar de SKJ-registratie en andersom. Ze vullen elkaar aan.

Inhoud CAO Jeugdzorg

In de CAO Jeugdzorg staan de rechten en plichten van organisaties en medewerkers ten opzichte van elkaar. Onder andere in de vorm van gedragscodes. Wanneer je een SKJ-registratie hebt, heb je automatisch getekend dat je op de hoogte bent van de beroepscode. In de CAO Jeugdzorg staat bijvoorbeeld welke eisen je mag stellen aan een rooster en welke verantwoordelijkheden wel en niet bij je werk horen.

HKC Academy

Opleiding en duurzame inzetbaarheid vormen een belangrijk onderdeel van de CAO Jeugdzorg. Op de HKC Academy presenteren we je de beste trainingen en intervisie mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de SKJ-punten die je moet halen.

Opleidingsbudget

Als je fulltime werkt, werk je in principe 36 uur. In de CAO staat precies wat er allemaal onder werktijd valt. Er staat ook welke mogelijkheden er zijn om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, aan welke regels je werktijden moeten voldoen en wat de precieze eisen aan het rooster zijn. Daarnaast is bepaald dat het opleidingsbudget in de CAO 1,5% van de loonsom van de organisatie bedraagt.

Voor je (her)registratie bij het SKJ heb je 60 punten scholing/opleiding/training nodig (geaccrediteerd) en 50 punten voor reflectie (intervisie). Om het je zo makkelijk mogelijk te maken biedt de HKC Academy je een overzicht van deze trainingen. 

Voorbeeld: tuchtrecht

Op het moment krijgt het tuchtrecht veel aandacht; wat zijn de professionele standaarden waar jij je aan moet houden en in hoeverre ben je daarop aanspreekbaar? In de CAO Jeugdzorg staat bijvoorbeeld dat zowel werkgevers als werknemers in de jeugdzorg het belangrijker vinden dat je beroepsmatig juist handelt, dan dat je juridisch juist handelt.

Overige onderwerpen

Verder staan er afspraken in over je salaris, vergoedingen en regelingen, vakantie en verlof, arbeidsongeschiktheid, pensioen, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en werknemersorganisaties en ten slotte wat je kunt doen bij een geschil met je werkgever.

De tekst van de CAO Jeugdzorg met alle bijlagen vind je hier: https://www.fcb.nl/caos/cao-jeugdzorg-0/alles-over-cao-jeugdzorg/de-complete-cao-en-alle-bijlagen

cao jeugdzorg

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie