Na een jaar te hebben onderhandeld hebben vakbonden met Jeugdzorg Nederland op 11 april een akkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Onder andere loonverhoging en hogere kilometervergoeding mogelijk. 

Onderhandelingsakkoord

Op 15 maart staakten de jeugdzorgwerkers nog. Duizenden jeugdzorgwerkers legden toen 24 uur lang het werk neer uit onvrede over aangekondigde 500 miljoen bezuinigingen, hoge werkdruk, lange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao. Het onderhandelaarsakkoord dat de Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland hebben bereikt, gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. Jeugdzorgwerkers krijgen eindelijk erkenning in deze nieuwe Cao Jeugdzorg, waarvan de vorige Cao oorspronkelijk in 2020 verliep.

Loonsverhoging

De 32.000 medewerkers krijgen in 3 jaar tijd stapsgewijs in totaal 8 % loonsverhoging. In juli 2022 krijgen de werknemers, een eenmalige uitkering van €250,00. Het salaris stijgt structureel over 2021 met 2 %, over 2022 met 3 % en in 2023 nog eens met 3 %. Om het voor studenten aantrekkelijker te maken om voor een stage in de jeugdzorg te kiezen gaat de stagevergoeding omhoog van maximaal €250,00 naar €400,00 per maand bij een 32-urige stageweek.

Hybryde werken

Naast de afspraken om de torenhoge werkdruk aan te pakken, zijn er ook afspraken gemaakt over plaats- en tijdonafhankelijk werken die de autonomie van de jeugdzorgprofessional versterken. De vergoeding voor zakelijke reizen gaat bovendien omhoog naar 0,39 per gereden kilometer. De huidige cao is grotendeels geënt op de situatie dat een werknemer één werklocatie heeft. Bij hybride werken voeren werknemers afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, het contact met collega’s, cliënten en anderen dat daarbij nodig is en hun persoonlijke voorkeuren en omstandigheden het werk uit op een plek die per dag kan verschillen. Hybride werken is de nieuwe norm. In de nieuwe cao is afgesproken dat er tussen leidinggevende en werknemer kan worden afgesproken op welke wijze het werk het best kan worden uitgevoerd.

Gemeenten

Gemeenten zeggen prijsstijgingen in de jeugdzorg alleen te kunnen betalen als het kabinet voorgenomen bezuinigingen van 500 miljoen euro op de sector van tafel haalt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit hier nogmaals voor naar aanleiding van het akkoord over een nieuwe cao voor jeugdzorgmedewerkers.