Werken met getraumatiseerde gezinnen

  • Trainer: King nascholing
  • 2 maart, 31 augustus 2020

Werken met getraumatiseerde gezinnen

Inzicht in ontstaan en verschillende vormen van traumagerelateerde problematiek, op individueel en gezinsniveau. De gevolgen van vroegkinderlijk trauma op het (gezins)leven. Deelnemers hebben na de cursus inzicht in de manier waarop hun eigen handelen bepaald wordt en invloed heeft op werken met getraumatiseerde gezinssystemen. Tevens worden tools aangereikt waarmee deelnemers belemmeringen wat betreft hulpverlening kunnen wegnemen of omzeilen, waardoor de hulpverleningsrelatie in stand blijft en de hulp kan blijven voortduren. Naast trauma en het effect van trauma op gezinsfunctioneren wordt er ook stilgestaan bij de effecten hiervan op de hulpverlener zelf en krijgt de deelnemers handvatten ter voorkoming en bespreking van secundair trauma, zowel op individueel als teamniveau.

Werkwijze:

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd; plenaire overdracht, rollenspel, filmmateriaal, werken in groepjes aan casuïstiek, etc.

Algemene leerdoelen:

1. Deelnemers kunnen duidelijke en subtiele fysieke stress- en traumasignalen herkennen.
2. Deelnemers weten welke verschillende typen trauma er (- 9 maanden tot en met volwassenheid) zijn en welke gevolgen deze hebben op individueel niveau en op de gezinsdynamiek?
3. Deelnemers weten welke effecten trauma heeft op het kind en wat de gevolgen zijn op lange termijn.
4. Deelnemers weten welke interventies passend zijn in gesprek met cliënten die veel stress ervaren en globaal welke behandelmogelijkheden passend zijn
5. Deelnemers weten welke copingstrategieën in stressvolle situaties toegepast worden en krijgen meer zicht op hun eigen copingstrategie.
6. Deelnemers weten welk effect werken met getraumatiseerde gezinnen heeft op eigen functioneren.

Prijs:

€595,- (inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing en exclusief boeken).

 

Informatie en aanmelding:
Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op King Nascholing

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Deze training wordt gegeven door King nascholing.

De training is SKJ-geaccrediteerd: 40 punten

Data (o.a.):

2 maart 2020
31 augustus 2020

Tijdstip:

09:30 – 16:45 uur

Locatie:

Volksuniversiteit Utrecht: Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht

Kosten:

€595,- (inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing en exclusief boeken).

Informatie en aanmelding:
Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op King Nascholing

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie