Je bent jeugdzorgwerker en zet je helemaal in voor een gezin. De hulpvraag is duidelijk. Je weet dat je het gezin met je kennis en ervaring verder kunt helpen en je voelt je verantwoordelijk voor het veranderproces. Als ondanks je inzet de verandering uitblijft, dan bedenk je andere manieren om de verandering teweeg te brengen. Je bent immers hulpverlener geworden om de ander te helpen.

Zelf harder werken

Verantwoordelijk voelen: voor mij als hulpverlener een herkenbare situatie. Er zijn behandelingen waar ik meer uit zou willen halen. Ik weet nu van mijzelf, dat ik in zo’n situatie nog harder aan het werk ga om verandering te krijgen. Ik denk dat ik het hiermee voor de ander op kan lossen. Het kost mij uiteindelijk veel energie en geeft vaak niet het gewenste resultaat.

Belangrijkste leerles

Door systemisch-dialogisch werk heb ik geleerd dat ik de cliënt ontkrachtig op het moment dat ik de verantwoordelijkheid zo naar mij toe trek. Nu ik mij bewust ben van dit patroon, kan ik het herkennen en veranderen. De ander helpen, door niet te helpen. Wél beschikbaar zijn voor de cliënt, maar de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten.

Dialogische houding

Een dialogische houding is gericht op gelijkwaardigheid, je reactie uitstellen, open luisteren zonder oordeel. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar na het afronden van mijn opleiding heb ik nooit meer zo bewust stil gestaan bij mijn luisterhouding. Om een voorbeeld te geven: na het horen van de hulpvraag, kan ik al snel een plan in mijn hoofd hebben waar ik aan wil werken met de cliënt. Ik merk nu dat het een valkuil is om dan niet meer zo open te luisteren. Verdieping van mijn dialogische houding heeft mij opgeleverd dat ik meer tot de kern kom met de cliënt. De hulpvraag is soms (of misschien wel regelmatig?) niet de vraag waar het de cliënt daadwerkelijk om gaat.

Systemisch waarnemen

Naast het belang van bewustworden/verdiepen van een dialogische houding, ben ik ook van mening dat het in de hulpverlening een meerwaarde is om systemisch te kijken. Met een kleine tafelopstelling maak je een innerlijk beeld visueel. Een opstelling kan ruimte geven om anders naar de situatie te kijken en daardoor verandering voor jezelf en de cliënt mogelijk te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Interessant hierbij is dat wetenschappelijk onderzoek (Wampold et al, 2017 en Castongue et al.,2006) uitwijst dat de therapeutische werkrelatie bepalend is voor effectieve therapie. Met volle aandacht bij de ander zijn schept vertrouwen en veiligheid waardoor je cliënten en hun ouders beter kunt helpen bij veranderingen.

Kennis en ervaring delen

Ik heb mij onlangs geheel toegelegd op het uitdragen van systemisch-dialogisch werk onder hulpverleners. De Happy Kids Care Academy maakt het mogelijk om dit ook voor jeugdzorgwerkers onder de aandacht te brengen.

 

Wil jij je persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt nemen en leren met volle aandacht in het contact te zijn om efficiënter te werken? Én jezelf beschermen tegen harder werken? Kom dan naar de basiscursus Systemisch-dialogisch werken in de hulpverlening op 4-5-6 juni 2018 in Delft.? De cursus is met 27,5 punten door SKJ geaccrediteerd.