Systemisch Pedagoochelen

Je bent jeugdzorgwerker, gezinscoach, intern begeleider, kindercoach, jongerencoach, remedial teacher, mentor, leerkracht po of vo, decaan, studiebegeleider of op een andere wijze betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en of gezinnen.

Je hebt al een aantal opleidingen, cursussen, en workshops gevolgd die helpen je werk zo goed mogelijk te doen. Soms zijn er van die situaties, waar je maar geen grip op lijkt te krijgen. Je hoort en ziet van alles, en toch lijkt er een stukje van de puzzel te ontbreken. Je merkt dat je geen zicht hebt op het geheel, de oorsprong, de oorzaak. De gevolgen en symptomen zijn zichtbaar. Hoe mooi zou het zijn als je nog meer impact zou kunnen hebben en nog beter zou kunnen helpen?

De kracht van systemisch werken met kinderen en gezinnen

Systemisch Pedagoochelen bied jou handvatten om op speelse en actieve wijze in gesprek te zijn met je cliënten, gezinnen of kinderen. Het uitgangspunt in deze methodiek is het familiesysteem, waarin iemand is geboren en/of is opgegroeid. Door middel van deze manier van kijken naar een (gezins)situatie komen rollen en gedragspatronen in een nieuw licht te staan. Snel word duidelijk wat zich herhaalt binnen een familiesysteem, waar oorzaak en gevolg liggen en hoe je invloed kunt uitoefenen op de situatie.

Jeugdzorgwerk is volop in ontwikkeling. De begeleiding van (gezinnen met) kinderen vraagt van de zorgprofessional en leerkracht een flexibele en dynamische aanpak. Het helpt je om je toolbox te blijven vullen met nieuwe, andere manieren van werken. Het doel van alle begeleidingstrajecten is dat het kind, de jongeren en/of het gezin na einde van de begeleiding in zijn of haar kracht staat en vertrouwen heeft in zichzelf en de toekomst.

2-daagse introductie workshop

Tijdens de 2-daagse workshop ga je eerst met je eigen, persoonlijke familieverhaal aan de slag. Op deze manier ervaar je zelf de kracht van systemisch werken. Je begrijpt hierdoor ook beter wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt, wanneer iemand zijn verhaal in 3d voor zich ziet. Immers, een verhaal in je hoofd is vaak een wirwar aan gedachten, emoties en sensaties. Je familieverhaal letterlijk op tafel zetten maakt dat alles weer helder wordt en je kunt gaan beginnen met accepteren van de situatie zoals deze is.

We maken hierbij gebruik van de duplo-poppetjes en de methodiek van Marleen Diekmann, aangevuld met kennis over systemisch coachen vanuit de theorie van Bert Hellinger en het contextueel werken.

Binding, Ordening en Balans (BOB)

Binding, Ordening en Balans zijn de drie basistermen die je helpen om een familieverhaal contextueel en systemisch neer te zetten. Wanneer we spreken over binding, dan benoemen we iedereen binnen de familie die meedoet met het verhaal. Er wordt niemand uitgesloten, zelfs als je die persoon al lang niet meer hebt gezien of overleden is. Bij ordening kijken we naar de logische rang en volgorde die binnen het gezin en de familie heerst en waar eventuele verstoringen “op de lijn” zorgen voor disharmonie binnen het gezin. Balans geeft plek aan jezelf, aan je positie binnen het grotere geheel. Het maakt ook duidelijk dat hoe we ons ook denken te organiseren, de onderstroom een eigen wijze kent. Wanneer we de verschillende poppetjes op tafel een plaats geven, wordt snel duidelijk wat het effect is van de onderstroom. Tijdens de workshop leer je deze drie begrippen te plaatsen wat een bepaalde mate van rust geeft in een gezinssituatie, van waar uit je verder kunt gaan werken.

De trainers

Janneke Hendriks en Natascha van Beek zijn de trainers van Systemisch Pedagoochelen. Janneke heeft ruime ervaring met coaching en training van gezinscoaches en hulpverleners in de gezinsbegeleiding. Natascha is expert op het gebied van systemisch werken. Deze combinatie maakt dat de workshop direct toepasbaar is in jouw dagelijkse praktijk. Kijk bij de agenda op 5 september en meld je aan!