Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. Het SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Doel van tuchtrecht
Een van de doelstellingen van het tuchtrecht is dat je als geregistreerde (jeugd)professional kan worden beoordeeld op je professionele handelen. Daarnaast kan tuchtrecht normoverschrijdend gedrag voorkomen. Het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij het Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.

Cijfers tuchtrecht
Eind 2017 waren in totaal 31.000 professionals bij SKJ geregistreerd. In 2017 zijn in totaal 264 tuchtklachten door het College van Toezicht behandeld. Het College van Beroep heeft in 2017 27 beroepschriften behandeld.

De Training tuchtrecht is een verplicht onderdeel voor je herregistratie. Tijdens deze workshop hoor je alle ins en outs over het tuchtrecht.

(Bron: website skjeugd.nl)

Happy Day

Wil je de Happy Day bezoeken? Zorg dan dat je snel een ticket koopt.

Klik hier voor de ticketverkoop

Je ontvangt voor deze dag ook nog eens 4 SKJ punten.

Kortom ,dit wil je niet missen.