Hoe bouw je een uitstekende relatie op met ouders?

Er komt veel kijken bij het werken met ouders in de jeugdzorg. In 2003 toen ik startte als groepsbegeleider zag ik ouders vooral als een noodzakelijk kwaad. Ik vond het leuk om met kinderen te werken en binnen de gesloten setting waar ik werkte waren de kinderen vaak “het kind van de rekening”. En die ouders, tja, die hoorde er nu eenmaal bij. Ik vond het spannend om met ze in gesprek te gaan. Wat zeg je als ouders dingen zeggen over de kinderen of de opvoeding waar jij anders over denkt?

Inmiddels train ik al heel wat jaren professionals in gespreks- en trainersvaardigheden. Om professionals niet zo te laten worstelen als ikzelf heb ik een simpel stappenplan voor je om een relatie op te bouwen die gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

De 6 stappen voor een uitstekende relatie

  1. Bouw rapport op

Rapport wil zeggen dat je contact hebt en houdt met ouders. Toon interesse in wat hen verder bezig houdt. Wat valt je op in huis? Zijn er dieren/hobby’s/goede relaties met anderen? Waar zijn zij trots op? Geef dit aan hen terug.

  1. Bepaal samen de agenda

Veel jeugdzorgwerkers bepalen de agenda van een gesprek vanuit een directieve rol. Dit kan leiden tot weerstand, ouders zeggen dan braaf  ja en doen nee. Tip hierbij is samen te werken: wat is er nu het belangrijkste in jouw/jullie ogen?

  1. Ga ervan uit dat ouders ambivalent zijn ten aanzien van hulp

Ambivalentie (ook wel tweestrijd) is een normaal onderdeel van verandering. Je wilt wel veranderen en tegelijkertijd ook niet. Motiverende Gespreksvoering kan je helpen om ambivalentie te herkennen, te verkennen en op te lossen.

  1. Ontlok zoveel mogelijk krachten en successen

Wat gaat er wel goed? Wat geeft hen houvast? Wat werkt er al? Wat kan een eerste kleien stap zijn? Allemaal vragen die ouders in een oplossingsgerichte mind-set kunnen brengen. Oplossingsgericht coachen kan je leren om hier op een prettige manier te werken aan vooruitgang  met ouders en kinderen

  1. Toon empathie en begrip bij tegenslagen (en meen het ook echt)

Tegenslag hoort bij verandering. Plannen lopen altijd anders dan van te voren bedacht. Erken dat het lastig is en toon begrip hiervoor.

  1. Bij heftige emoties: ga boven het gesprek staan

Ouders schieten wel eens in de emotie, het gaat immers over hun kinderen.

Boven het gesprek staan ook wel Mentaliserend coachen kan je leren tijdens de 6-daagse training Zeker met Ouders?

Meer leren over deze 3 bewezen methodes om ouders te begeleiden in verandering?

Schrijf je in voor training Zeker met Ouders?

Of Kom naar 1 van de (bijna gratis)  kennismakingsworkshops

Maarten Onderdelinden – De Nieuwe Attitude