Drive

Je drive om in de jeugdzorg te willen werken ontstaat al vroeg.
Je blijkt al op jonge leeftijd gevoelig voor wat er met kinderen om je heen, in de straat, op school of bij de verkenners gebeurt. Kinderen vallen uit, worden uit huis geplaatst, je weet ook van kinderen dat er thuis heftige ruzie is. Je bent er mee begaan. Het maakt dat je al tijdens de middelbare school weet welke kant je op wilt gaan.
Je gaat je inzetten voor kinderen!

De wereld verbeteren

Sinds twee jaar heb je een baan in de jeugdzorg. Vol passie en positiviteit ga je er tegenaan. Alles staat in het teken van het ontwikkelen tot een goede professional. Door jou zal de wereld verbeteren. Jij wilt iets betekenen voor de kinderen én de ouders. Het gaat je aan het hart dat er zoveel ellende is.

Onzekerheid

En dan kom je in een thuissituatie terecht waarin je het vermoeden hebt dat fysiek geweld de veiligheid van het kind bedreigt. De ochtend voorafgaande aan het bezoek aan dit gezin ben je behoorlijk gespannen. Je weet wat het protocol voorschrijft: je moet kunnen aantonen en bepalen of het kind veilig is in het gezin. Als je weet dat het kind geslagen wordt, dan moet je dat melden. Je moet ook melden dat je naar een onveilige situatie gaat. Je moet een back-up regelen. Je moet een gedragsdeskundige de situatie laten beoordelen. Jij hebt niet de macht om een besluit tot uithuisplaatsing o.i.d. te doen. Gelukkig. Die verantwoordelijkheid zou je niet aankunnen. Het maakt je onzeker dat je nog geen ervaring hebt met dit soort situaties, je voelt jezelf nog niet vaardig genoeg.

Het liefst vermijd je deze situatie, zelfs je ziekmelden flitst even door je heen. Maar dan pak je jezelf weer bij elkaar en gaat met bonzend hart naar het adres. 

Over jezelf heen stappen

Als je ’s avonds thuiskomt ben je uitgeput. Met Netflix op de bank eet je een maaltijd en valt in slaap. Dat gaat eigenlijk best vaak zo de laatste weken nadat je een dienst gedraaid hebt. Maar dat heb je ervoor over! Kinderen eerst. Doorgaan!

Waar luister je naar?

Als je kijkt naar jouw professionele gedrag en jouw keuzes die je maakt in je werk, dan worden die bepaald door jouw interne en externe wereld.

Heb jij zicht op hoe die twee werelden bij jou werken?
Een interne kant van jou die invloed heeft is De Wereldverbeteraar: een daadkrachtige stem in jou die ervoor gezorgd heeft dat je dit werk bent gaan doen en blijft doen.
Nog een interne kant van jou is De Beschermer, die zal zeker ook een flinke vinger in de pap hebben: jij wilt dat de kinderen veilig zijn, liefde krijgen.
Daarnaast heb je kilo’s positieve energie: De Positieveling geeft jou veel kracht om er wat van te maken, elke dag weer. Die gelooft erin dat negativiteit wordt overwonnen door positiviteit.
Dit is jouw krachtige interne wereld die het jou mogelijk maakt om dit werk te doen.
De externe wereld bestaat o.a. uit afspraken die gemaakt zijn in het team, of die vastgelegd zijn in protocollen of in wetten.

 Waar luister je niet naar?

Onder de sterk aanwezige Wereldverbeteraar, Beschermer en Positieveling schuilen ook nog andere interne “stemmen”. Bijvoorbeeld De Onzekere, De Twijfelaar, De Vermijder.

 Hoe vaak mag jij naar die kanten van jezelf luisteren? Stop je die weg, omdat ze je in de weg zitten? Of dat je daar ‘vanaf’ wilt?

‘Stemmen’, ‘ikken’, ‘kanten’

Het theoretisch concept De Psychologie van de ikken (H. en S. Stone) stelt dat je leven geleid wordt door een groep ikken waarmee je je identificeert. Je bestaat uit vele ‘ikken’. Met sommige identificeer je je (b.v. de Beschermer of De Redder) en andere stop je weg (b.v. De Onzekere). Door sterke identificatie en wegstoppen kan disbalans ontstaan.

Het gaat erom dat alle kanten, ‘ikken’, ‘stemmen’ van jezelf er mogen zijn, dat je niets hoeft te verstoppen.

Welke ‘ik’ heeft bij jou de leiding als je een dienst draait?

 Wat gebeurt er eigenlijk veel op een dag.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Hoeveel energie heb ik aan het einde van een dienst over?
 • Welke emoties heb ik vandaag weggestopt?
 • Aan wie of wat heb ik mij vandaag geërgerd?
 • Op wie ben ik boos geweest?
 • Wat heeft mij vandaag geraakt?
 • Welke gedachten hebben me beziggehouden vandaag?
 • Welk besluit heb ik vandaag genomen met mijn hart?
 • Wat had ik vandaag eigenlijk anders willen doen?
 • Wat had ik vandaag liever niet gedaan?
 • Welke vraag had ik vandaag willen stellen, en aan wie?
 • Van wie of wat had ik vandaag hulp kunnen gebruiken?

Heb je antwoord op al deze vragen? Met welke vragen loop je rond? Hoe zou het zijn om met andere professionals jouw vragen en dilemma’s te delen en stil te staan bij jouw veeleisende baan?

 Behoefte aan uitwisselen en inspiratiebronnen?

Binnen het Voiceplein van De Boomstraat (een intervisiereeks van 5 bijeenkomsten) kan je samen met andere jeugdzorgprofessionals in een veilige omgeving aan de slag met het ontwikkelen van een krachtige zelfmanager. De methodiek Voice Dialogue, die werkt op basis van het beschreven theoretisch concept (Psychologie van de ikken) is bepalend voor de intervisievorm. Voice Dialogue is een oordeelvrije methodiek die erop gericht is de regisseur in jou sterk te maken, die erop toeziet dat jij in balans bent, dat je werkplezier op peil blijft, de keuzes maakt die goed zijn voor jou en je omgeving en jou voorziet in handelingsalternatieven.

Complexe situaties vragen om een krachtige zelf (ikken) manager, zodat je zelfbewust én kwetsbaar de regie in je werk kunt behouden.

In een groep van 6-9 deelnemers worden diverse persoonlijke vraagstukken verkend. D.m.v. spel en technieken uit psychodrama plaatsen we (complexe) situaties op de vloer om te ervaren wat het vraagstuk voor jou betekent. Andere deelnemers participeren als inspiratiebronnen in het vraagstuk wat jij inbrengt. Door terug te spelen, vooruit te spelen en op afstand te kijken naar situaties ga je naar huis met een tas vol verheldering, inzichten en wie weet nieuw gedrag.

Meld je aan voor deze intervisiereeks via onderstaande link.

https://www.deboomstraat.nl/voiceplein/

 

Mocht je behoefte hebben aan een individueel traject dan kan je mailen naar info@deboomstraat.nl of bellen naar Maaike Boomstra 06 43468929