1. Welke opleiding heb je gevolgd?

Ik heb de mbo -niveau 4 ‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ gedaan en de mbo-niveau 4 opleiding ‘Persoonlijk begeleider van specifieke doelgroepen’.  Daarna heb ik nog 1,5 jaar hbo pedagogiek/Social Work gedaan, maar deze heb ik niet afgemaakt omdat ik bij zorgorganisatie Alldrik terecht kwam. Ik vind het doen in de praktijk zo leuk en leerzaam, dat ik besloten heb om mij op andere manieren verder te ontwikkelen in het vak.

2. Wat vind je het leukste in je werk?

Het mooiste in mijn werk vind ik dat ik een steentje mag bijdragen aan de ontwikkeling van kwetsbare jongeren. Daarnaast komen er op mijn werk bij Alldrik mensen in de leeftijdscategorie van 3 tot 94 jaar. Dit maakt het werk heel divers. Juist de wisselwerking tussen deze doelgroepen maakt het heel mooi. Iedereen leert van elkaar en werkt met elkaar samen. De deelnemers motiveren elkaar met ondersteuning van begeleiding op een mooie manier.

3. Wat heb je onderschat?

Ik had niet verwacht dat er zoveel papierwerk bij een deelnemer komt kijken. Dit is echt iets wat ik heb onderschat.

4. Wat is tot dusver je grootste succes?

Mijn grootste succes tot nu toe is het begeleiden van kinderen met complexe problematiek die op verschillende plekken niet mee kunnen komen. Zij komen bij ons met veel labels en dossiers. Samen met mijn collega´s focus ik mij niet op het papierwerk rondom de deelnemer, maar kijken wij naar de persoon zelf en luisteren we naar zijn verhaal. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk nabijheid te bieden zodat een deelnemer zich veilig en vertrouwd kan voelen. Daarnaast ben ik trots op dat ik twee diploma’s heb mogen behalen en daardoor met verschillende doelgroepen mag werken.

5. Wat is jouw specialisatie?

Door mijn opleidingen heb ik mij gespecialiseerd in verschillende doelgroepen. Het is mijn kracht om niet de focus te leggen op één bepaalde doelgroep, maar dit te combineren met verschillende doelgroepen.

6. Wat zijn je ambities?

Ik werk nu als persoonlijk begeleider op de Alldrik Zorgboerderij in Markelo. In de toekomst zou ik nog een opleiding op hbo niveau willen volgen. Hierin wil ik mij specialiseren in een bepaald vakgebied om nog beter aan te kunnen sluiten bij de hulp- en ondersteuningsvragen van de deelnemers en mij op deze manier naar een hoger niveau kan tillen.

7. Hoe hou jij je werk interessant?

Ik hou mijn werk interessant door met collega’s tijdens intervisies te blijven sparren over verschillende situaties. Hierdoor leren we veel van én met elkaar. Bij Alldrik voelen mijn collega’s net als een grote familie, waardoor we op elkaar kunnen bouwen. Naast de besprekingen met collega’s vind ik het belangrijk om mijzelf nog verder te ontwikkelen, daarom volg ik graag cursussen en workshops om nog betere zorg te kunnen verlenen. Het werk bij Alldrik Zorgboerderij vind ik interessant door de combinatie van de verschillende doelgroepen waar ik mee werk. Elke dag is anders, dit maakt het werk heel uitdagend en divers.

8. Welke tip wil jij aan andere JeugdZorgProfessionals geven?

Bij Alldrik werken wij volgens de methodiek Triple C. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat je als begeleider betrouwbaar moet blijven. Om onvoorwaardelijk betrouwbaar en veilig te zijn voor de deelnemer is het belangrijk om als begeleider, ook wanneer er minder vanzelfsprekend gedrag plaatsvindt zoals storend of agressief gedrag, de relatie in stand te houden. Zie dit gedrag als het ‘topje van de ijsberg’ en kijk naar wat de onderliggende factoren zijn, hiermee kun je als begeleider veel meer bereiken. Daarnaast zou ik als tip willen mee geven om als begeleider te focussen op het positieve en te kijken naar wat de deelnemer écht wil. Kijk hierbij naar de intrinsieke motivatie van de deelnemer.