Overgangsregeling jeugdzorgwerkers

De al geregistreerde jeugdzorgwerkers hebben sinds 1 januari 2018 de mogelijkheid de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaal je zelf. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie ben je geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
  • Je stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar je nieuwe dossier. Na overstappen gelden de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer informatie: https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugdzorgwerkers/

Direct registreren: https://skjeugd.nl/registerinschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/