Nederland zou met c.a. 45.000 uit huis geplaatste kinderen koploper zijn in Europa. Vooral door de uithuisgeplaatste kinderen door de toeslagenaffaire krijgt het fenomeen uithuisplaatsingen veel media aandacht. Deze 1.150 kinderen zouden ten onrechte weggehaald zijn bij hun moeder en zijn nog steeds niet terug.

Cijfers

Ieder jaar worden er nog eens duizenden kinderen uit huis geplaatst. Soms op vrijwillige basis, maar ook regelmatig met spoed en onder politiebegeleiding waar geweld bij te pas kan komen. Met de introductie van de nieuwe Jeugdwet in 2015 was het doel om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen. Sindsdien is dit aantal met 14 % gestegen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Nederland geen koploper uithuisplaatsingen.

Vergelijking Europa

Vergeleken met de rest van Europa zitten we in de middenmoot, maar als we kijken naar de negatieve gevolgen, zouden we net als in Italië, veel minder kinderen uit huis moeten plaatsen. Vergeleken met andere landen in West-Europa behoort Nederland tot de middenmoot, met 8,8 per 1000 kinderen die niet thuis wonen. Worden ook Oost-Europese landen meegerekend, dan zit Nederland onder het gemiddelde op basis van cijfers van Eurochild en Unicef. Toch is het beeld dat in Nederland veel meer kinderen bij hun ouders worden weggehaald dan in andere landen, hardnekkig.

Finland koploper

Uit de cijfers die Eurochild, verzamelde blijkt dat in West-Europa in Finland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Duitsland meer kinderen bij pleegouders of in een instelling wonen dan in Nederland. Finland is met 11,41 per 1000 jeugdigen koploper.

Er ontbreken in Nederland ook veel data over uithuisplaatsingen. Zo is niet bekend hoeveel kinderen uiteindelijk weer worden teruggeplaatst bij hun ouders. Minister Franc Weerwind voor rechtsbescherming zegt te kijken hoe de registratie beter kan.