Van SKJ geregistreerde wordt verwacht dat zij hun ethisch professioneel handelen vanaf 1 januari 2022 baseren op deze nieuwe brede beroepscode voor professionals in sociaal werk. Daarom is belangrijk dat je kennisneemt van deze nieuwe beroepscode.

E-learning

Vanaf heden is bij de BPSW een E-learning beschikbaar die verplicht is voor alle reeds geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals én jeugdzorgwerkers die de (oude) training beroepsstandaarden al hebben gevolgd. Zo niet, dan kun je ‘gewoon’ de nieuwe training beroepsstandaarden volgen.
De kosten voor deze E-learning zijn €25,- en je ontvangt na afloop 2 SKJ.
Zie hier de beroepscode (digitale versie) https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-professionals-in-sociaalwerk/

Waarom een nieuwe beroepscode?

Voor professionals in sociaal werk is de beroepscode een belangrijk hulpmiddel, dat je helpt bij het vergroten van je ethisch bewustzijn en bekwaamheid en in complexe situaties. Situaties waarin je beslissingen moet nemen die veelal grote impact hebben op inwoners en cliënten. Er bestonden in het sociaal werk meerdere beroepscodes naast elkaar. Nu is er één beroepscode die voor alle professionals in sociaal werk geldt.

Er is gekozen voor één beroepscode, omdat soms niet duidelijk was welke code een professional moest hanteren. Dat is met de komst van deze nieuwe beroepscode helder. Ook kunnen collega’s in multidisciplinaire werksettings samen terugvallen op deze code. Hierin staan de normen en waarden die professionals in sociaal werk met elkaar delen; dat verbindt en versterkt de beroepsgroep. Voor cliënten en werk- en opdrachtgevers is hiermee ook zichtbaar waar professionals in sociaal werk als beroepsgroep voor staan.

What`s new

  1.  Vier beroepscodes zijn samengevoegd in algemenere taal. Beroepsethisch zijn er niet veel verschillen.
  2. De volgorde van normen in de verschillende codes weken af van elkaar, dus het kan zijn dat een vertrouwd artikel nu op een andere plek staat.
  3. In de inleiding zijn kernwaarden toegevoegd.
  4. De begrippenlijst is uitgebreid. Deze biedt nu meer handvatten dan voorgaande codes.