De invoering van de Jeugdwet had hulp voor jongeren in nood eenvoudiger moeten maken, maar dat is drie jaar later nog niet gelukt. Het kost een op de drie ouders veel moeite om de juiste hulp te vinden, blijkt uit een evaluatie van de wet.

Door de invoering van de Jeugdwet kregen gemeenten veel meer taken. Zij werden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer op RTL Nieuws:

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/ouders-hebben-ondanks-nieuwe-wet-nog-steeds-moeite-om-juiste-jeugdhulp-te-vinden