Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Het is een leermethode waarbij je zelf leerdoelen vaststelt. Deze zijn gericht op het beter functioneren als professional.

Bij supervisie ga je individueel of in groepjes van hooguit 3 personen met casussen uit je werkpraktijk aan de gang.

Reflectie staat centraal en bij supervisie werk je aan jezelf: hoe zet je jezelf als professional beter in, zodat je interventies ten behoeve van je klant goed tot zijn recht komen? Daarbij heb je niet alleen oog voor het welzijn van je klant, maar ook voor dat van jezelf. Centrale vraag is altijd: “Wat zie ik mezelf doen in de werksituatie?”.

Een volledig supervisietraject omvat 10 bijeenkomsten: individuele supervisie duurt een uur, supervisie in duo’s duurt anderhalf uur, supervisie voor een groep van 3 personen duurt twee uur.

Praktische informatie

Locatie: Deventer, pal achter NS-station.

Data: op afspraak

Accreditatiepunten: 50 (geaccrediteerd door LVSC, registratienummer S 12707 H)

Prijs € 1.000,- p.p./ € 100,- per bijeenkomst

Opleider: Marion Kemeling – Schurink, geregistreerd supervisor en voormalig jeugdzorgwerker

Meer informatie en aanmelden: >> Spoor7