Functies

Je komt veel verschillende functienamen tegen. De functie jeugdzorgwerker heb je op 4 niveaus: A, B, C en D. Het niveau geeft aan welke kennis, vaardigheden en competenties je nodig hebt. En welke taken en bevoegdheden je hebt. Ook is er een verdeling in mbo- en hbo-niveau:

  • mbo-niveau: jeugdzorgwerker D
  • hbo-bachelor: jeugdzorgwerker A, B en C

Naast de verschillende functies zijn er meer cijfers bekent over wie de jeugdzorgwerkers nou eigenlijk zijn.

Cijfers

Jeugdzorg-werkt doet ook met enig regelmaat onderzoek naar deze cijfers en laat in 2022 deze cijfers zien. Ten opzichte van 2021 is het aantal medewerkers licht gestegen van 32.000 naar 32.400.  Dat zijn andere cijfers die het SKJ weergeeft. In 2020 telde het SKJ 56.823 SKJ-gere gistreerde professionals. Gemiddeld werken we 29,3 uren per weeek We zijn gemiddels 8 jaar werkzaam bij de huidge werkgever. De jeugdzorgwerker is voornamelijk vrouw (81%) en is gemiddels 40 jaar jong.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2022 zou dat al bijna om 60.000 geregistreerde gaan. Het verschil met de cijfers van Jeugdzorg-werkt zou kunnen worden verklaart dat het SKJ ook geregistreerde telt die niet momenteel niet werkzaam zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het SKJ medewerkers in de volgende kamers indeelt:

  • Kamer Jeugdzorgwerkers
  • Kamer Jeugd- en gezinsprofessionals
  • Kamer Pedagogen
  • Kamer Psychologen

Jeugdzorg-werkt telt de Psychologen en (Ortho)Pedagogen misschien niet mee. Weet jij een betere verklaring voor het verschil in cijfers?